แนวทางป้องกันเยาวชนติดเว็บแทงบอลออนไลน์

ฟุตบอล เป็นกีฬาที่คนไทยให้ความนิยมที่สุดประเภทหนึ่ง การแข่งขันฟุตบอลก็มีการถ่ายทอดสดให้ต้องตามลุ้นตามเชียร์กันอยู่เสมอ ทั้งฟุตบอลไทย ฟุตบอลต่างประเทศ ฟุตบอลโลก ฟุตบอลยูโร ฟุตบอลลีกต่างๆ และสิ่งหนึ่งที่ตามการแข่งขันกีฬาฟุตบอลก็คือ การพนันฟุตบอลนั่นเอง


การพนันฟุตบอล เป็นการพนันที่คนไทยให้ความนิยมสูงเป็นอันดับต้นๆ ปัญหาการพนันฟุตบอลถือเป็นปัญหาทั้งทางสังคมและทางเศรษฐกิจ ซึ่งผู้ที่เล่นการพนันก็มีหลากหลายช่วงอายุ ทั้งชายหญิง และที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือเยาวชน ปัญหาการติดพนันฟุตบอลของเยาวชนเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข ซึ่งก็พบว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งการติดพนันฟุตบอลของเยาวชนจะมีสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขอย่างไรนั้น ได้นำเสนอไว้ดังนี้

สาเหตุที่เยาวชนติดการพนันบอล

การติดการพนันฟุตบอลของเยาวชนมีสาเหตุหลักๆมาจาก

 1. ได้รับแบบอย่างที่ไม่ดีมาจากบุคคลในครอบครัวหรือผู้ปกครอง การที่ต้องมีชีวิตเกลือกกลั้วอยู่กับอบายมุขต่างๆ หากพ่อเป็นคนติดเหล้า แม่ติดการพนัน ลูกก็มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมติดเกมติดการพนันไปด้วย จากการที่ได้เห็นตัวอย่างจากพ่อและแม่ ลักษณะดังกล่าวจึงเป็นเหมือนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูก การที่เยาวชนต้องติดการพนันตามพ่อหรือแม่นั้นเป็นเหตุให้นำความวิบัติมาสู่ครอบครัว
 2. บุคคลในครอบครัว เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ไม่มีการแก้ปัญหา การติดการพนัน ติดเกม ติดสิ่งเสพติด ของเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือไม่สามารถที่จะฝึกอบรมเยาวชนให้รู้จักระเบียบวินัย มีความสามารถที่จะควบคุมและเอาชนะใจตนเองให้ได้ โดยที่ไม่ไปหลงผิด หรือเกลือกกลั้วอยู่กับอบายมุขต่างๆ ขาดความสม่ำเสมอและความอดทนในการแก้ปัญหาเรียกว่า ไม่มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยลูกแก้ปัญหา แสดงอาการไม่พอใจ โกรธที่ลูกติดการพนัน แต่ก็เหมือนไม่จะรู้ทำอย่างไร แล้วในที่สุดก็ปล่อยปละละเลยหรือปล่อยไปตามยถากรรม แต่หากไม่คิดจะจัดการกับปัญหาอย่างจริงจัง ปัญหาก็จะยังคงอยู่ สิ่งที่น่ากลัวคือพ่อแม่หลายรายกลัวว่าลูกจะต้องเสียใจ กลัวว่าถ้าขัดใจลูกแล้วจะทำให้ลูกเครียด จึงเป็นฝ่ายยอมเครียดเสียเอง บางทีก็มีอาการเครียดจนเป็นโรคซึมเศร้า หรือทนปัญหาไม่ได้ฆ่าตัวตายไปก็มี
 3. ปัญหาจากสังคม สิ่งแวดล้อมรอบตัวเยาวชนต่างๆ การมีแหล่งอบายมุขอยู่ใกล้บริเวณที่อยู่อาศัย หรือการได้รับข้อมูลข่าวสารที่กระตุ้นเร้าให้เกิดความสนใจอยากเล่นการพนัน ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆที่เอื้อต่อเล่นการพนัน มีการเล่นการพนันได้โดยสะดวก และความล้มเหลวในการแก้ปัญหาของหน่วยงานภาครัฐ

ผลกระทบจากการเล่นพนันฟุตบอลที่มีต่อเด็กและเยาวชน

 1. การพนันเป็นสาเหตุให้เยาวชนมีโอกาสที่จะเข้าสู่อบายมุขอื่นๆ คือ
  – ติดเหล้า ติดของมึนเมา
  – ติดยาเสพติด
  – นำไปสู่ความรุนแรง การใช้อาวุธ การทำร้ายผู้อื่น
  – การสูบบุหรี่
  – เป็นโรคซึมเศร้า และ มีโอกาสที่จะฆ่าตัวตายสูง
  – มีทักษะในการใช้ชีวิตลดน้อยลง
  – เป็นหนี้และก่ออาชญากรรม
 2. ผลกระทบที่มีต่อร่างกาย
  พฤติกรรมเด็กติดเกมส์และติดการพนัน ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทำให้ขาดการออกกำลังกาย และมีปัญหาทางร่างกายอื่นๆ ปวดหลัง ปวดคอ แสบตา ตาพร่ามัว ไม่มีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียน หงุดหงิดฉุนเฉียวง่าย
 3. ผลกระทบที่มีต่อสมอง
  พฤติกรรมติดการพนัน ถือได้ว่าเป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง ตามการกำหนดขององค์การอนามัยโลก เรียกว่าโรคติดพนัน โดยจะมีอาการคือ ต่อให้การเล่นพนันจะสร้างความทุกข์ให้ ก็ไม่สามาถที่จะหยุดเล่นได้ ยังคงคิดที่จะเล่นต่อไปอีก

น.พ.กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลมนารมย์ ได้เสนอแนวทางป้องกันเยาวชนติดพนันบอล ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 1. พ่อแม่ผู้ปกครองควรแสดงท่าทีอย่างจริงจัง ในการทำให้บุตรหลานเห็นโทษที่เกิดจากการเล่นการพนันฟุตบอล พยายามชี้ให้เห็นว่าเสียที่เกิดจากการเล่นการพนันจะนำความเดือดร้อนและปัญหามาสู่ครอบครัวอย่างไรบ้าง
 2. ผู้ปกครองควรแสดงออกด้วยวิธีการที่นุ่มนวล พยายามทำความเข้าใจกับบุตรหลานด้วยความอดทน ใจเย็น ร่วมกันแก้ปัญหากับบุตรหลานอย่างมีสติ
 3. เมื่อบุตรหลานมีปัญหาที่เกิดจากการเล่นพนัน และเป็นปัญญาที่ยากเกินแก้ ควรให้หน่วยงานภาครัฐที่ให้คำปรึกษาได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
 4. พยายามดึงบุตรหลานที่ติดการพนันมาทำกิจกรรมที่ช่วยสร้างความผูกพันในครอบครัว ให้คำชมเชยเมื่อบุตรหลานทำในสิ่งที่สร้างสรรค์
 5. คนในครอบครัวและสังคมต้องร่วมด้วยช่วยกันสร้างค่านิยมใหม่ให้เกิดขึ้น โดยประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่เยาวชน เช่น การยึดถือหลักความพอเพียง ไม่หวังรวยทางลัดจากการพนัน ถือหลักความขยันหมั่นเพียรนำมาซึ่งความสำเร็จ ค่านิยมการเล่นกีฬาเพื่อประโยชน์แก่สุขภาพ และความสุขที่ได้รับจากการเล่นกีฬา
 6. ผู้ติดการพนันต้องพยายามฝึกที่จะเอาชนะใจตนเองให้ได้อยู่เสมอและชื่นชมตัวเองทุกครั้งที่ทำได้
 7. หากทำทุกอย่างแล้วไม่ได้ผล ควรเข้าพบบุคลากรทางด้านสุขภาพจิตเพื่อขอคำปรึกษา
  การแก้ปัญหาการติดการพนันฟุตบอลของเยาวชน ให้ได้ผลนั้นจำต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เนื่องจากเยาวชนถือได้ว่าเป็นอนาคตของชาติ และหากต้องปล่อยให้อนาคตของชาติต้องประสบกับความหายนะนั้น คงเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างที่สุด

 • จิตแพทย์แนะ 7 วิธีป้องกัน หลีกเลี่ยงหายนะจากการพนันบอล. มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว. สืบค้นเมื่อ 7 เมษายน 2560 จาก www.familynetwork.or.th/node/15694
 • เด็กและเยาวชนจากการพนัน. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ 7 เมษายน 2560 จาก
  www.thainhf.org/icgp/autopagev4/files/5zL8zxVSun122456.pdf
 • สาเหตุของการพนัน. L3nr. สืบค้นเมื่อ 7 เมษายน 2560 จาก
  https://www.l3nr.org › หน้าแรก › นิจวดี แจ่มจันทร์

Write A Comment