Archive

April 2017

Browsing

แนวทางป้องกันเยาวชนติดเว็บแทงบอลออนไลน์

ฟุตบอล เป็นกีฬาที่คนไทยให้ความนิยมที่สุดประเภทหนึ่ง การแข่งขันฟุตบอลก็มีการถ่ายทอดสดให้ต้องตามลุ้นตามเชียร์กันอยู่เสมอ ทั้งฟุตบอลไทย ฟุตบอลต่างประเทศ ฟุตบอลโลก ฟุตบอลยูโร ฟุตบอลลีกต่างๆ และสิ่งหนึ่งที่ตามการแข่งขันกีฬาฟุตบอลก็คือ การพนันฟุตบอลนั่นเอง


การพนันฟุตบอล เป็นการพนันที่คนไทยให้ความนิยมสูงเป็นอันดับต้นๆ ปัญหาการพนันฟุตบอลถือเป็นปัญหาทั้งทางสังคมและทางเศรษฐกิจ ซึ่งผู้ที่เล่นการพนันก็มีหลากหลายช่วงอายุ ทั้งชายหญิง และที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือเยาวชน ปัญหาการติดพนันฟุตบอลของเยาวชนเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข ซึ่งก็พบว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งการติดพนันฟุตบอลของเยาวชนจะมีสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขอย่างไรนั้น ได้นำเสนอไว้ดังนี้

สาเหตุที่เยาวชนติดการพนันบอล

การติดการพนันฟุตบอลของเยาวชนมีสาเหตุหลักๆมาจาก

 1. ได้รับแบบอย่างที่ไม่ดีมาจากบุคคลในครอบครัวหรือผู้ปกครอง การที่ต้องมีชีวิตเกลือกกลั้วอยู่กับอบายมุขต่างๆ หากพ่อเป็นคนติดเหล้า แม่ติดการพนัน ลูกก็มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมติดเกมติดการพนันไปด้วย จากการที่ได้เห็นตัวอย่างจากพ่อและแม่ ลักษณะดังกล่าวจึงเป็นเหมือนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูก การที่เยาวชนต้องติดการพนันตามพ่อหรือแม่นั้นเป็นเหตุให้นำความวิบัติมาสู่ครอบครัว
 2. บุคคลในครอบครัว เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ไม่มีการแก้ปัญหา การติดการพนัน ติดเกม ติดสิ่งเสพติด ของเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือไม่สามารถที่จะฝึกอบรมเยาวชนให้รู้จักระเบียบวินัย มีความสามารถที่จะควบคุมและเอาชนะใจตนเองให้ได้ โดยที่ไม่ไปหลงผิด หรือเกลือกกลั้วอยู่กับอบายมุขต่างๆ ขาดความสม่ำเสมอและความอดทนในการแก้ปัญหาเรียกว่า ไม่มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยลูกแก้ปัญหา แสดงอาการไม่พอใจ โกรธที่ลูกติดการพนัน แต่ก็เหมือนไม่จะรู้ทำอย่างไร แล้วในที่สุดก็ปล่อยปละละเลยหรือปล่อยไปตามยถากรรม แต่หากไม่คิดจะจัดการกับปัญหาอย่างจริงจัง ปัญหาก็จะยังคงอยู่ สิ่งที่น่ากลัวคือพ่อแม่หลายรายกลัวว่าลูกจะต้องเสียใจ กลัวว่าถ้าขัดใจลูกแล้วจะทำให้ลูกเครียด จึงเป็นฝ่ายยอมเครียดเสียเอง บางทีก็มีอาการเครียดจนเป็นโรคซึมเศร้า หรือทนปัญหาไม่ได้ฆ่าตัวตายไปก็มี
 3. ปัญหาจากสังคม สิ่งแวดล้อมรอบตัวเยาวชนต่างๆ การมีแหล่งอบายมุขอยู่ใกล้บริเวณที่อยู่อาศัย หรือการได้รับข้อมูลข่าวสารที่กระตุ้นเร้าให้เกิดความสนใจอยากเล่นการพนัน ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆที่เอื้อต่อเล่นการพนัน มีการเล่นการพนันได้โดยสะดวก และความล้มเหลวในการแก้ปัญหาของหน่วยงานภาครัฐ

ผลกระทบจากการเล่นพนันฟุตบอลที่มีต่อเด็กและเยาวชน

 1. การพนันเป็นสาเหตุให้เยาวชนมีโอกาสที่จะเข้าสู่อบายมุขอื่นๆ คือ
  – ติดเหล้า ติดของมึนเมา
  – ติดยาเสพติด
  – นำไปสู่ความรุนแรง การใช้อาวุธ การทำร้ายผู้อื่น
  – การสูบบุหรี่
  – เป็นโรคซึมเศร้า และ มีโอกาสที่จะฆ่าตัวตายสูง
  – มีทักษะในการใช้ชีวิตลดน้อยลง
  – เป็นหนี้และก่ออาชญากรรม
 2. ผลกระทบที่มีต่อร่างกาย
  พฤติกรรมเด็กติดเกมส์และติดการพนัน ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทำให้ขาดการออกกำลังกาย และมีปัญหาทางร่างกายอื่นๆ ปวดหลัง ปวดคอ แสบตา ตาพร่ามัว ไม่มีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียน หงุดหงิดฉุนเฉียวง่าย
 3. ผลกระทบที่มีต่อสมอง
  พฤติกรรมติดการพนัน ถือได้ว่าเป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง ตามการกำหนดขององค์การอนามัยโลก เรียกว่าโรคติดพนัน โดยจะมีอาการคือ ต่อให้การเล่นพนันจะสร้างความทุกข์ให้ ก็ไม่สามาถที่จะหยุดเล่นได้ ยังคงคิดที่จะเล่นต่อไปอีก

น.พ.กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลมนารมย์ ได้เสนอแนวทางป้องกันเยาวชนติดพนันบอล ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 1. พ่อแม่ผู้ปกครองควรแสดงท่าทีอย่างจริงจัง ในการทำให้บุตรหลานเห็นโทษที่เกิดจากการเล่นการพนันฟุตบอล พยายามชี้ให้เห็นว่าเสียที่เกิดจากการเล่นการพนันจะนำความเดือดร้อนและปัญหามาสู่ครอบครัวอย่างไรบ้าง
 2. ผู้ปกครองควรแสดงออกด้วยวิธีการที่นุ่มนวล พยายามทำความเข้าใจกับบุตรหลานด้วยความอดทน ใจเย็น ร่วมกันแก้ปัญหากับบุตรหลานอย่างมีสติ
 3. เมื่อบุตรหลานมีปัญหาที่เกิดจากการเล่นพนัน และเป็นปัญญาที่ยากเกินแก้ ควรให้หน่วยงานภาครัฐที่ให้คำปรึกษาได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
 4. พยายามดึงบุตรหลานที่ติดการพนันมาทำกิจกรรมที่ช่วยสร้างความผูกพันในครอบครัว ให้คำชมเชยเมื่อบุตรหลานทำในสิ่งที่สร้างสรรค์
 5. คนในครอบครัวและสังคมต้องร่วมด้วยช่วยกันสร้างค่านิยมใหม่ให้เกิดขึ้น โดยประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่เยาวชน เช่น การยึดถือหลักความพอเพียง ไม่หวังรวยทางลัดจากการพนัน ถือหลักความขยันหมั่นเพียรนำมาซึ่งความสำเร็จ ค่านิยมการเล่นกีฬาเพื่อประโยชน์แก่สุขภาพ และความสุขที่ได้รับจากการเล่นกีฬา
 6. ผู้ติดการพนันต้องพยายามฝึกที่จะเอาชนะใจตนเองให้ได้อยู่เสมอและชื่นชมตัวเองทุกครั้งที่ทำได้
 7. หากทำทุกอย่างแล้วไม่ได้ผล ควรเข้าพบบุคลากรทางด้านสุขภาพจิตเพื่อขอคำปรึกษา
  การแก้ปัญหาการติดการพนันฟุตบอลของเยาวชน ให้ได้ผลนั้นจำต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เนื่องจากเยาวชนถือได้ว่าเป็นอนาคตของชาติ และหากต้องปล่อยให้อนาคตของชาติต้องประสบกับความหายนะนั้น คงเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างที่สุด

 • จิตแพทย์แนะ 7 วิธีป้องกัน หลีกเลี่ยงหายนะจากการพนันบอล. มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว. สืบค้นเมื่อ 7 เมษายน 2560 จาก www.familynetwork.or.th/node/15694
 • เด็กและเยาวชนจากการพนัน. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ 7 เมษายน 2560 จาก
  www.thainhf.org/icgp/autopagev4/files/5zL8zxVSun122456.pdf
 • สาเหตุของการพนัน. L3nr. สืบค้นเมื่อ 7 เมษายน 2560 จาก
  https://www.l3nr.org › หน้าแรก › นิจวดี แจ่มจันทร์

โทษของการเล่นพนันบอลออนไลน์

โทษของการแทงบอลออนไลน์มีคนเคยกล่าวว่า เมื่อความเห็นไม่ตรงกัน การพนันจึงเกิดขึ้น และคนเรานั้นก็มีธรรมชาติที่ชอบเอาชนะอยู่ในตัว เพราะชนะแล้วจะทำให้รู้สึกว่ามีความสุข  ดีใจ ภูมิใจ การทำนายทายผลร่วมกับคนที่มีความคิดต่างหรือเห็นต่างว่า ความคิดใครจะเป็นฝ่ายถูกนั้นจึงเป็นที่มาของการพนันนับจากอดีตจวบจนปัจจุบัน

การพนันฟุตบอลทั้งออนไลน์ หรือตามโต๊ะบอลธรรมดาก็เป็นการพนันอีกประเภทหนึ่ง ที่นอกเหนือไปจากการเล่นไพ่ เล่นหวย แข่งม้า พนันไก่ชน ฯลฯ เป็นการพนันที่คนไทยนิยมเล่นกันมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งก็ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ทั้งปัญหาทางสังคมและปัญหาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งโทษที่เกิดจากพนัน ไม่ว่าจะเป็นโทษอันเป็นผลที่เกิดจากการการติดการพนัน และโทษทางอาญา


โทษของการแทงบอลออนไลน์


เมื่อเป็นฝ่ายชนะ ได้เงินจากกการเล่นพนัน  เห็นว่าเล่นแล้วได้เงิน และได้มาง่ายๆ จึงอยากเล่นอีก หากแพ้พนันเป็นฝ่ายเสียเงินก็ย่อมอยากได้เงินคืน อาจทุ่มเงินกับการพนันมากขึ้น และเมื่อหมกมุ่นอยู่กับการพนันมากขึ้น ก็จะใช้เวลากับมันมากขึ้น  ต้องเอาเวลาทำงานมานั่งอ่านข้อมูลวิเคราะห์ผลบอล ทำให้เจ้านายตำหนิติเตียน ประสิทธิภาพในการทำงานด้อยลงเพราะต้องมาเครียดกับเรื่องหนี้สินจากการแพ้พนันบอล และหากงานที่รับผิดชอบอยู่มีผลกระทบกับเพื่อนร่วมงานก็อาจถูกติฉินนินทาหรืออาจเกิดการทะเลาะกันได้ เมื่อเป็นหนี้จากการพนันมากขึ้น ก็ต้องเล่นให้เล่นให้หนักขึ้น อาจต้องไปกู้ยืมเงินมาเล่น ถูกเจ้าหนี้ตามทวง ต้องขายทรัพย์สินที่มี หรืออาจต้องก่ออาชญากรรมเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ สร้างปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับคนในครอบครัว เหล่านี้ล้วนโทษอันเป็นผลที่เกิดจากการการติดการพนันทั้งสิ้น หลายคนก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดหรือต้องจบชีวิตไปเลยก็มี

โทษของการแทงบอลออนไลน์


สาเหตุของการติดพนันบอล


สาเหตุของการติดพนันบอลนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ เช่น

 • 1.เล่นเพราะความสนุก การได้ลุ้นทีมที่ตนเชียร์ให้เอาชนะคู่ต่อสู้ เรียกได้ว่าเป็นความสนุกของการดูกีฬาฟุตบอล และหากทีมที่ตนเชียร์เป็นฝ่ายชนะ ก็ทำให้เกิดการหลั่งของสารสื่อประสาทที่ชื่อโดพามีน ทำให้เกิดความรู้สึกพอใจ มีความสุข หากวางเดิมพันในเกมส์การแข่งขัน จะทำให้ผู้ร่วมเดิมพันมีความรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้น เพราะรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลแพ้ชนะ
 • 2.เล่นเพราะหนีปัญหา บางรายก็เล่นพนันฟุตบอล เพราะต้องการหนีจากปัญหาที่ตนต้องเผชิญ และคิดว่าความสนุกจากการเล่นพนันเป็นทางออกที่จะหลุดพ้นจากปัญหาไปได้ชั่วคราว ทำให้อารมณ์ดีขึ้น
 • 3.ความต้องการรายได้ เนื่องจากรายได้จากการพนันฟุตบอล เป็นรายได้ที่ได้มาง่ายๆ จึงทำให้บางคนต้องการเงินมาใช้จ่ายแบบง่ายๆไม่ต้องทำงานหนัก หรือต้องใช้เวลามากนัก ยอมเสี่ยงที่จะวางเดิมพันในการพนัน เพราะหากตนทายถูกก็จะได้เงินมาใช้จ่ายโดยไม่ต้องออกแรง
 • 4.อิทธิพลของสื่อ สื่อต่างๆที่เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอล เช่น เช่น ฟุตบอลโลก ฟุตบอลยูโร ฟุตบอลลีกต่างๆ ที่นอกจากจะช่วยสร้างกระแสให้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลให้ได้รับความสนใจแล้ว ก็มักจะมีการวิเคราะห์ผลการแข่งขัน ทำนายผลของการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้ติดตามการแข่งขัน ทำให้รู้สึกอยากจะเล่นพนันขึ้น
 • 5.อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม เช่น ร้านอาหาร บาร์เบียร์ สถานบันเทิงต่างๆ ที่มักจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล
 • 6.อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน การคบเพื่อนที่ชอบดูฟุตบอลเหมือนกัน ก็อาจมีการชักชวนกันเล่นเพื่อความสนุก
 • 7.พันธุกรรม มีงานวิจัยพบ การติดการพนันสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วย

ลักษณะของผู้ติดพนัน


นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวถึงลักษณะอาการของผู้ที่เข้าข่ายเป็นโรคติดพนัน ไว้ดังนี้

 1. มีพฤติกรรมหมกมุ่นในเรื่องการพนันอยู่เสมอ
 2. มีความถี่ในการเล่นพนันเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มจำนวนเงินที่ใช้เล่นพนันสูงขึ้นเรื่อยๆ
 3. มีความพยายามที่จะหยุด ลด ละ เลิกเล่นพนัน อยู่หลายครั้ง แต่ทำไม่ได้
 4. หนีปัญหาโดยการเล่นพนัน
 5. หากเสียพนันจนเป็นหนี้ ก็จะหาวิธีใช้หนี้โดยการเล่นพนันเพิ่มขึ้น
 6. มักพูดโกหก ปกปิด คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือเจ้านาย
 7. เสี่ยงทำเรื่องผิดกฎหมาย เพื่อนำเงินมาใช้เล่นพนัน
 8. มีสัมพันธภาพที่ไม่ดีกับเพื่อนและครอบครัว
 9. ขอกู้ยืมเงินผู้อื่นเพื่อเอาไปจ่ายหนี้พนัน

แทงกีฬาออนไลน์

การป้องกันไม่ให้เป็นโรคติดการพนัน ฟุตบอลมีดังต่อไปนี้

 1. ดูฟุตบอลด้วยความรู้สึกว่ากีฬาก็คือกีฬา เป็นเกมส์การแข่งขันที่ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานและ และควรเปลี่ยนจากความสุขจากการเล่นพนันฟุตบอลมาเป็นลงเล่นกีฬาฟุตบอลจริงๆ นอกจากจะได้ความสนุกสนานเพลิดกับการเล่นกีฬาแล้วยังทำให้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วย
 2. อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่พาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเกิดการยั่วยุให้อยากเล่นพนันฟุตบอล ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกับผู้ที่เล่นการพนันฟุตบอล
 3. ไม่ทดลองเล่นการพนัน แม้เพียงแค่ครั้งสองครั้งก็มีโอกาสติดได้
 4. หลีกเลี่ยงการรับฟังข้อมูลข่าวสารที่อาจเกิดการยั่วยุให้รู้สึกอยากจะเล่นการพนันฟุตบอล

การพนันในสังคมไทย. ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน. สืบค้นเมื่อ 7 เมษายน 2560 จาก

www.gamblingstudy-th.org/…/จับประเด็น-การพนันในสังคมไทย

โรคติดการพนัน :: การแทงบอลทำเกิดให้ผลตามมาถ้าคุมตัวเองไม่ได้. 2ded.com. สืบค้นเมื่อ 7 เมษายน 2560 จาก

articles.2ded.com/knowledge2.php

ปัญหาสุขภาพจิตจากการติดการพนันฟุตบอล. HISO – เรื่องเล่าข่าวเด่น. สืบค้นเมื่อ 7 เมษายน 2560 จาก

www.hiso.or.th/hiso5/healthy/news3_3.php?m=4

สูตรแทงบอล ได้เงิน 95%  ใช้ได้กับทั้งโต๊ะบอล และ บอลออนไลน์

สูตรแทงบอล ได้เงิน 95%  ใช้ได้กับทั้งโต๊ะบอล และ บอลออนไลน์ – วันนี้เรามีสูตรการแทงบอลมาแนะนำให้เพื่อนๆเป็นตัวเลือกในการใช้สำหรับการแทงบอลกันนะครับ โดยทั่วไปแล้วเราจะมีบอลโต๊ะกับบอลเว็บที่แทงเป็นซะส่วนใหญ่

สูตรการแทงบอลโต๊ะทั่วๆไป

โดยปกติทั่วไปของโต๊ะแล้ว บอลที่เปิดราคาน้ำมามักจะมีราคาที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันอยู่เสมอ เพราะว่าป้องกันการแทงบอลจาก 2 ที่ เพราะถ้าหากเกิดความต่างของราคานั้น แน่นอนว่าจะต้องมีพวกที่รอแทงทั้งสองโต๊ะอยู่ โดยที่เราจะไม่รู้เลยว่าเจ้าของอาจจะเจ๊งได้ สิ่งที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นั้น แน่นอนว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะทำไม่ได้ แต่เราสามารถหาเวลาจากช่วงราคาบอลที่เปลี่ยนไปได้ อาจจะมีบางโต๊ะเปลี่ยนราคาแล้ว หรือบางโต๊ะอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนก็ตาม และตรงนี้แหละที่เราจะสามารถแทงสวนเข้าไปได้ทั้งสองโต๊ะ ยกตัวอย่าง เช่น โต๊ะที่ 1 เปิดราคามาเป็น 1ลูก -10 แต่อีกโต๊ะราคาเปลี่ยนแล้วเป็น 1ลูกควบลูกครึ่ง -5 กรณีนี้เราสามารถแทงยังไงก็ไม่มีทางเสียเลย เพราะเราสามารถแทงโต๊ะที่ 1 ต่อ 1,000 บาท และ โต๊ะที่ 2 รอง 1,000 บาทได้ เรามาดูผลลัพธ์กันเลยครับ

ถ้าผลออกมาของเจ้าบ้านชนะ 1 – 0 เราจะได้เงิน โต๊ะที่ 1 เจ๊า และ โต๊ะที่สองเราก็จะได้ 400 บาท  (คิดราคาค่าน้ำจาก -5)

 • ถ้าผลออกมาของเจ้าบ้านเสมอ 0 – 0 เราจะเสียเงินโต๊ะที่ 1 และ โต๊ะที่สองเราจะได้ 800 บาท = เราเสียไป 20%
 • แต่ถ้าหากเพื่อนๆแทงสลับกัน เช่น แทงรองที่ราคา 1ลูก -10 และ แทงต่อที่ราคา ลูกควบลูกครึ่ง -5 ถ้าหากเสมอ 0-0 เพื่อนๆจะเสียเงินโต๊ะที่ 1 900 บาทและได้โต๊ะที่ 2 1,000 บาท = เสีย 100 บาท
 • ถ้าหากผลออกมาเป็นทีมรองชนะ 0 – 2 เราจะเสียเงินจากโต๊ะที่ 1 1,000 บาท และจะได้เงินจากทีมเยือน 800 = เสีย 200 นั้นเอง
 • แต่ถ้าหากเพื่อนๆแทงสลับกัน เช่นแทงรองที่ราคา 1ลูก -10 และ แทงต่อที่ราคา ลูกควบลูกครึ่ง -5 หากเสมอ 0-0 เพื่อนๆก็จะเสียเงินโต๊ะที่ 1 1,000 บาท และได้โต๊ะที่ 2 1,000 บาท เท่ากับ เสมอครับไม่เสียเงินซักบาท

ถ้าหากเรามีโอกาสทำแบบนี้ไม่ต้องบ่อยนัก แค่วันละครั้งแต่เราสามารถเพิ่มจำนวนเงินในการแทงขึ้นไปเป็น 10,000 บาท ลองคิดดูสิครับ เพื่อนๆไม่ต้องเสียเงินเลยด้วยซ้ำ มีแต่ได้กับได้ทั้งนั้น แต่อาจจะได้ไม่มากนัก รอบละ 4,000 แต่เงินที่ได้มากินฟรีเต็มๆนะครับ ลองคิดดูนะครับถ้าเดือนนึงถูกสัก 10 ครั้งก็ได้กินเปล่าเต็มๆแล้วครับ 40,000 บาท ง่ายๆเลย แต่ทีนี้มีปัญหาหลักๆ คือนักพนันส่วนใหญ่ทำกันไม่ได้เลย เช่น เล่นตามใจตัวเอง หากเพื่อนๆยังไม่สามารถเล่นตามกฎได้ เพื่อนๆก็จะไม่มีวันได้เลยหละครับ เพราะเราจะเอาที่ได้ไปเล่นทีมอื่นๆยังไงก็หมดอยู่ดี

สูตรแทงบอล

เห็นไหมล่ะครับเพื่อนๆ วิธีง่ายๆ ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากมายเลยแค่คอยถามราคาค่าน้ำจากโต๊ะอยู่บ่อยๆ แต่เดี๋ยวนี้มีแอพ Line ไม่ต้องโทรก็สะดวก เพียงแค่เข้าไปตรวจสอบในแอพสามารถถามราคาได้ ก็สามารถนำมาวิเคราะห์เลือกแทงให้เราได้เปรียบที่สุด เราก็ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว แต่ถ้าหากท่านยังไม่มีหุ้นในการเล่นสักเท่าไรก็ไม่ต้องคิดมากนะครับ ค่อยๆเป็น ค่อยๆไปจากเริ่มต้นทีละหลัก จากหลัก 100 หลัก 1,000 ก่อนครับ เข้ากับตำราเก็บหอมรอมริบ แต่พอเราเริ่มมีทุนมากแล้ว เงินก็จะไหลมาเทมาเลยครับ แต่จำไว้ด้วยนะครับ ท่องไว้ในใจห้ามทำเด็ดขาดคือ เล่นทีมที่เราชอบนอกเหนือที่ผมกล่าวไปนั้น ไม่งั้นเงินที่เพื่อนๆเล่นได้มาจะไม่มีความหมายเลยล่ะครับ

ข้อดีและข้อเสียของสูตรการแทงบอลโต๊ะ

ข้อดีของการแทงบอลโต๊ะ

 1. เราสามารถแทงได้ง่ายและไม่ต้องเล่นเองบนเว็บไซต์
 2. เราสามารถเลือกราคาน้ำจากหลายๆโต๊ะได้ โดยให้เราได้เปรียบที่สุดง่ายกว่าบนเว็บไซต์
 3. เราสามารถเล่นก่อนและจ่ายทีหลังได้สูตรแทงบอล

ข้อเสียของการแทงบอลโต๊ะ

 1. โต๊ะต้องมีความแน่นอน ไม่ไขว้เขว
 2. ท่านจะโดนราคาค่าน้ำกินค่อนข้างจะมาก
 3. ความต่างของราคาน้ำอาจจะมีไม่มากซักเท่าไหร่

สูตรแทงบอลกับเว็บไซต์ Sbobet

ในสมัยนี้แล้วคงไม่มีใครไม่รู้จักกับเว็บไซต์แทงบอลออนไลน์ Sbobet ที่เป็นอันดับ 1 ของคนไทยมาตลอดในหลายๆปีที่ผ่านมานี้และได้รับความนิยมอย่างสูงขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปี ที่นี้เรามีวิธีการแทงบอลออนไลน์บนเว็บไซต์มาให้เพื่อนๆลองดูกันครับ ทีนี่เพื่อนจะต้องมีโต๊ะบอลและ ผู้ใช้บนเว็บไซต์ออนไลน์ วิธีการง่ายมากครับ ซึ่งคล้ายกับวิธีดังข้างต้นที่เรากล่าวมา ทีนี้เวลาที่โต๊ะบอลเปิดราคา ก็จะสามารถอ้างอิงจากบนเว็บนี้แหละครับ แต่บนเว็บจะมีการไหลของราคาค่าน้ำตลอดเวลานะครับ นาทีต่อนาทีเลยก็ว่าได้ เพื่อเป็นการสมดุลให้มีคนแทงทั้งสองทีมเท่าๆกันเจ้าของก็จะได้ไม่เสียเงินเยอะครับ ทีนี้ราคาไหลนี้จะแรงและถี่มากขึ้นเรื่อยๆในช่วงก่อนบอลเตะ และบนเว็บไซต์จะเป็นราคา 8 ตัง ไม่ใช่ 20 ตังแบบโต๊ะด้วยนะครับ วิธีการแทงให้ได้เงินก็เหมือนแทงกับโต๊ะครับแต่เพียงแต่เราเปลี่ยนจากแทง โต๊ะกับโต๊ะ เป็น โต๊ะกับเว็บ โดยยิ่งหากเป็นบอลคู่ใหญ่ ราคาค่าน้ำของเว็บไซต์จะเปิดมาถึง 3 ราคาเลยทีเดียวครับ ทำให้เพื่อนๆเลือกแทงได้ง่ายมากขึ้นครับ

ข้อดีและข้อเสียของสูตรการแทงบอลโต๊ะ

ข้อดีของการแทงบอลเว็บ sbobet

 1. เราสามารถแทงได้ง่ายและแทงได้ตลอดเวลา
 2. เราสามารถเลือกค่าน้ำได้ตลอดเวลา

ข้อเสียของการแทงบอลเว็บ Sbobet

 1. เว็บที่เราแทงบอลจะต้องไว้ใจได้
 2. ปัญหาในการแทงผิดหรือแทงช้าจะเกิดขึ้น หากเพื่อนๆยังไม่เคยเล่นมาก่อน

เว็บไซต์ RobertPasick.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เรื่องแทงบอลออนไลน์ สำหรับ FIFA55 , ISC , SBOBET หากสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

10 เว็บแทงบอลออนไลน์ รีวิวเว็บพนันที่เชื่อถือได้

credit : https://www.soccerplaza.be/แทงบอลออนไลน์เว็บไหนดี/

วันนี้คุณสามารถแทงบอลออนไลน์อย่างหมดกังวลได้แล้ว ด้วยการเลือกใช้บริการจากเว็บไซต์ที่มีอยู่บนรีวิวของ Robertpasick

ในปัจจุบันนั้นมีผู้ให้บริการหลากหลายเว็บไซต์ ทำให้คนส่วนใหญ่เลือกใช้งานกันไม่ถูกเลยทีเดียว เพราะมีหลากหลายเว็บไซต์จนนับไม่ถ้วน สำหรับในส่วนของเว็บไซต์ แทงบอลออนไลน์ที่ได้รับความนิยมและน่าใช้งานมากที่สุด คุณสามารถพบกับผู้รับแทงบอลออนไลน์ดีๆ และน่าเชื่อถือได้บนรีวิวของเรา

ทีมงานของเราขอบอกได้เลยว่าข้อมูลดังต่อไปนี้จะถือเป็นสุดยอดคำตอบของคำถาม แทงบอลออนไลน์ เว็บไหนดี ? เว็บไหนที่น่าเชื่อถือได้ ?  ที่ Bettingtop10 ได้ทำการค้นหา รวบรวมและเรียบเรียงมาไว้ให้กับคุณแล้วเป็นอย่างดี หากคุณพร้อมที่จะสนุกกับการพนันออนไลน์ และหาคำตอบให้กับตัวเองว่าแทงบอลเว็บไหนดี พร้อมลุ้นเงินรางวัลแล้วล่ะก็ ไปชมกันได้เลย!

 เว็บไซต์ที่ได้รับการรีวิวเว็บพนันยอดเยี่ยม

เว็บแทงบอลออนไลน์

 • เว็บไซต์ M88 หรือ เอ็ม88 คือหนึ่งในเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าใช้งานเล่นพนันออนไลน์มากมาย โดยเฉพาะการเดิมพันกีฬาออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการเดิมพันมวยออนไลน์ การเดิมพันฟุตบอลออนไลน์ การเดิมพันบาสเก็ตบอลออนไลน์ก็มีเช่นกัน
 • เว็บไซต์ MarothonBet ผู้รับพนันกีฬารายใหม่จากสหราชอาณาจักร ที่ได้เข้ามาเปิดให้บริการในประเทศไทย สปอร์ตบุ๊คที่รับพนันกีฬาทุกประเภทจากทั่วโลก ด้วยอัตราต่อรองที่เป็นมาตรฐานสากล ให้ผู้เล่นชาวไทยได้เลือกสนุกและลุ้นรางวัลได้แล้วในวันนี้
 • เว็บไซต์ SBOBET หรือ สโบเบท เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์พนันกีฬาออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างล้นหลาม เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักพนันมากที่สุด เพราะว่ามีผู้ใช้บริการมากมาย มีการเงินที่มั่นคง ทำให้มีสมาชิกเข้าใช้งานอยู่เป็นจำนวนมาก
 • เว็บไซต์ 12bet หรือ 12เบ็ท เว็บไซต์เล่นพนันออนไลน์ที่ให้คุณเดิมพันโดยที่ไม่ต้องผ่านเอเย่นต์ มีความรวดเร็วในการบริการและมีความมั่นคงในระบบการเงิน ให้บริการด้วยความซื่อตรงและมีความปลอดภัยในการใช้บริการเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
 • เว็บไซต์ HappyLuke หรือ แฮปปี้ลู๊ค สปอร์ตบุ๊คกี้น้องใหม่มาแรงแห่งวงการพนันออนไลน์ มาพร้อมกับฟีดเจอร์ที่น่าสุดสนุก “โปรแกรมรอยัลตี้” ที่นอกจากจะให้ความแตกต่างที่ลงตัวแล้ว ยังมีรางวัลอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นอีกมากมาย พบอัตราต่อรองแบบแฟร์ๆ ครบครันด้วยเกมคาสิโนทั้งแบบไลฟ์และแบบคลาสสิคได้ในแฮปปี้ลุ๊ค
 • เว็บไซต์ Dafabet หรือ ดาฟาเบ็ท เว็บรับพนันออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด มีระบบการพนันที่ดีที่สุด มีการอัพเดทข่าวกีฬาฟุตบอล และรองรับการแทงบอลออนไลน์ สมาชิกสามารถเดิมพันกับเว็บไซต์ได้โดยตรง อีกทั้งยังมีคาสิโนออนไลน์ โป๊กเกอร์ออนไลน์ และเกมส์พนันอื่นๆอีกมากมายให้บริการ
 • เว็บไซต์ 138.com หรือ 138ดอทคอม เป็นเว็บไซต์รับพนันทุกรูปแบบ พร้อมอัตราการเดิมพันที่ดี มีอัตราการเดิมพันที่มาตรฐาน มีราคาการต่อรองที่เป็นธรรม และให้การบริการที่โปร่งใส มีความน่าสนใจ ทำให้มีแต่คนเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
 • เว็บไซต์ W88 หรือ ดับบิว88 ผู้ให้บริการรับพนันออนไลน์ที่ได้รับใบรับรองอย่างถูกต้อง และครบวงจรเกมการพนัน ทั้งกีฬาและคาสิโน เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลผู้เล่นอย่างครบครัน สมาชิกสามารถรับโบนัสสะใจ พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มทุกสัปดาห์กันเลยทีเดียว
 • เว็บไซต์ Fun88 – เดิมพัน Fun88 กีฬาหลากหลายประเภทด้วยอัตราต่อรองที่ยุติธรรมสุดๆ พร้อมฟังก์ชั่นในการเล่นเกมคาสิโนในเวอร์ชั่นต่างๆ ไม่ซ้ำใคร พร้อมรับบริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล จน Fun88 เป็นผู้ให้บริการรับพนันรายใหญ่รายหนึ่งในเอเชียเลยทีเดียว
 • เว็บไซต์ Maxbet หรือ แม็กเบ็ท ให้บริการรับพนันออนไลน์ด้วยการรับรองภาษาต่างๆ กว่า 10 ภาษา ผู้ให้บริการที่เน้นการพนันกีฬาเป็นหลัก อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทเฟริสไรท์ ดิวิลอปเม้นท์ จำกัด
 • เว็บไซต์ Vwin หรือ วีวิน สามารถเดิมพันกับเว็บไซต์ตรงไม่ผ่านเอเย่นต์และเชื่อถือได้ สุดคุ้มด้วยการฝากเงินขั้นต่ำเพียง 250 บาท พร้อมโปรโมชั่นชวนเพื่อนรับโบนัสมากมาย รวมทั้งมีรางวัลใหญ่ให้ผู้เล่นได้ร่วมเล่นตลอดปี
 • เว็บไซต์ 188bet หรือ 188เบ็ท เว็บพนันออนไลน์ที่รองรับการใช้งานผ่านทางมือถือและคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างทันสมัย มีพันธมิตรเป็นทีมฟุตบอลชื่อดังมากมาย สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสมาชิกมากมายหลายคน
 • เว็บไซต์ BET365 หรือ เบ็ท365 เป็นเว็บไซต์รับแทงบอลออนไลน์และรับแทงบอลออนไลน์หลากหลายประเภท ที่มาจากทุกโปรแกรมการแข่งขันทั่วโลก มีอัตราการเดิมพันที่ดี และมีมาตรฐาน เป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมีผู้ใช้บริการมากมาย
 • เว็บไซต์ William Hill หรือ วิลเลี่ยม ฮิลล์ เป็นเว็บไซต์ที่เปิดรับพนันออนไลน์ทั้งการเดิมพันกีฬาออนไลน์และคาสิโนออนไลน์ มีโบนัสในการเดิมพันสำหรับลูกค้าใหม่ พร้อมโบนัสแรกเข้ามากมายและรองรับการเล่นคาสิโนออนไลน์ ที่มีอัตราการต่อรองที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียว
 • เว็บไซต์ BWIN หรือ บีวิน อีกหนึ่งเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานการเดิมพันที่สูง เป็นพันธมิตรกับทีมฟุตบอลชื่อดังมากมาย เรียกว่าเป็นบริษัทรับพนันที่ใหญ่อีกหนึ่งบริษัทและมีความน่าเชื่อถือมาก มีระบบการเงินที่มั่นคง และมีความรวดเร็วในการบริการ ทำให้มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก
 • เว็บไซต์ Paddy Power หรือ แพ็ดดี้ พาวเวอร์  บริษัทรับแทงพนันที่ลงทุนด้วยทุนมากมาย เพื่อรับพนันออนไลน์ทั้งการเดิมพันกีฬาและการเดิมพันคาสิโนออนไลน์ ได้รับการพัฒนาให้เป็นเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุโรป และได้รับความนิยมจากเจ้ามือรับพนันหลายแห่งเลยทีเดียว

เว็บแทงบอลออนไลน์

เว็บพนันออนไลน์ที่มีโปรโมชั่นน่าสนใจ

เว็บพนันบอลที่ดีที่สุด มักมีเรื่องของโปรโมชั่นมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ เนื่องจากความคุ้มค่าสำหรับสมาชิก ถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่ผู้รับพนันต้องทำให้สำเร็จ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นเว็บแทงบอลออนไลน์ที่ดีที่สุด

สำหรับโปรโมชั่นต่างๆที่น่าสนใจในเว็บไซต์พนันออนไลน์ก็มีแตกต่างกันออกไป เช่น การรับโบนัสพิเศษ, การเดิมพันด้วยราคาเดิมพันที่ดี, การใช้งานคาสิโนออนไลน์และพนันกีฬาออนไลน์ในบัญชีเดียวกันและโอนย้ายเครดิตได้แบบฟรีๆ, การสมัครสมาชิกใหม่แล้วได้รับโบนัสฟรี, การพนันขั้นต่ำที่ถูกที่สุดเช่น 1 บาท, การคืนเงินเมื่อเล่นเสียทุกๆสิ้นเดือน, โปรโมชั่นเทิร์นโอเวอร์ , โปรโมชั่นถอนโบนัส โปรโมชั่นทดลองเล่นฟรี, โปรโมชั่นเครดิตฟรี เป็นต้น ซึ่งผู้ที่กำลังมองหาว่าจะแทงบอลออนไลน์ เว็บไหนดี สามารถลองตรวจสอบที่โปรโมชั่นและโบนัสของเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจได้

และนี่ก็เป็นโปรโมชั่นต่างๆที่เว็บไซต์พนันออนไลน์หลายๆเว็บ และเว็บแทงบอลออนไลน์ที่ดีที่สุด ได้สร้างมาเพื่อให้สมาชิกที่ต้องการเดิมพันได้เลือกใช้งานกัน เพื่อเป็นการคืนความสุขในการเดิมพัน และให้สมาชิกเลือกความต้องการในการใช้งานบนเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ที่ตนเองชอบ อีกทั้งประโยชน์สูงสุดในการเดิมพันอีกด้วย

การเลือกเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ไม่โกง

การเลือกสรรเว็บพนันบอลที่ดีที่สุดนั้น เราควรเลือกเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่มีการรีวิวเว็บพนันไปในทางที่ดี อย่างเว็บไซต์ข้างต้นที่ได้กล่าวมา คือเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือทั้งหมด ไม่มีการโกงเงินแน่นอน เพราะว่าเว็บไซต์เหล่านี้ได้รับการลงทุนจากวงเงินที่สูง มีเงินหมุนเวียนบนเว็บไซต์มากมาย ทำให้สามารถจ่ายให้กับผู้ที่เดิมเดิมพันได้ยอดเงินเยอะๆได้แบบไม่อั้น ต่อให้เดิมพันได้เงินเป็นแสนหรือว่าเป็นล้าน เว็บไซต์ที่มีมาตรฐานก็สามารถจ่ายเงินให้ได้ กลับกัน หากคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่มีมาตรฐานในการเดิมพันก็จะทำให้เกิดการโกงขึ้นได้ ดังนั้น หากคุณกำลังคิดว่าจะแทงบอลเว็บไหนดี ทั้งนี้ผู้อ่านสามารถติดตามรายละเอียด และเรื่องราวของเว็บพนันออนไลน์ที่น่าเชื่อถือได้ที่นี่ เพราะเรามีการรีวิวของแต่ละเว็บไซต์โดยละเอียด เพื่อข้อมูลดังกล่าว ผู้อ่านสามารถเก็บไว้เป็นรายชื่อผู้ให้บริการ สำหรับการเลือกเดิมพันครั้งต่อไป

แทงบอลออนไลน์เว็บไหนดี? จะกลายเป็นคำถามเก่าที่คุณไม่ต้องนึกถึงหรือเป็นกังวลอีกต่อไป เมื่อได้ Bettingtop10 เข้ามาเป็นผู้ช่วยในการคัดกรองและเลือกผู้ให้บริการรับพนันกีฬาดีๆให้กับคุณ

รายชื่อเว็บแทงบอลน่าเชื่อถือเหล่านี้ ได้รับการรวบรวมและเรียบเรียงขึ้นไว้เป็นอย่างดีโดยทีมงาน Bettingtop10 ซึ่งเรามีเจตนาให้ผู้ที่รักการเดิมพันกีฬาออนไลน์ชาวไทยมีแหล่งข้อมูลเว็บพนันบอลที่ดีที่สุดไว้ในมือ สปอร์ตบุ๊คค่ายต่างๆ ที่เราได้ทำการแนะนำข้างต้นนั้นสามารถตอบคำถามยอดฮิตว่า “พนันออนไลน์เว็บไหนดี” ได้ดีและครอบคลุมที่สุด เนื่องจากคุณสามารถตรวจสอบและหาข้อมูลเชิงลึกได้ รวมทั้งคำถาม M88 ดีไหม, SBOBET ดีไหม หรือ BWIN ดีไหม เราก็ค้นหาคำตอบมารวมไว้ให้แล้วที่นี่ ดังนั้นไม่ว่าคุณกำลังมองหาคำตอบของเว็บแทงบอลที่ดีที่สุด, แทงบอลออนไลน์ เว็บไหนดี หรือเว็บแทงบอลน่าเชื่อถือ ผู้ให้บริการเหล่านี้คือคำตอบของคุณ