Category

ความรู้

Category

แนวทางป้องกันเยาวชนติดเว็บแทงบอลออนไลน์

ฟุตบอล เป็นกีฬาที่คนไทยให้ความนิยมที่สุดประเภทหนึ่ง การแข่งขันฟุตบอลก็มีการถ่ายทอดสดให้ต้องตามลุ้นตามเชียร์กันอยู่เสมอ ทั้งฟุตบอลไทย ฟุตบอลต่างประเทศ ฟุตบอลโลก ฟุตบอลยูโร ฟุตบอลลีกต่างๆ และสิ่งหนึ่งที่ตามการแข่งขันกีฬาฟุตบอลก็คือ การพนันฟุตบอลนั่นเอง


การพนันฟุตบอล เป็นการพนันที่คนไทยให้ความนิยมสูงเป็นอันดับต้นๆ ปัญหาการพนันฟุตบอลถือเป็นปัญหาทั้งทางสังคมและทางเศรษฐกิจ ซึ่งผู้ที่เล่นการพนันก็มีหลากหลายช่วงอายุ ทั้งชายหญิง และที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือเยาวชน ปัญหาการติดพนันฟุตบอลของเยาวชนเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข ซึ่งก็พบว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งการติดพนันฟุตบอลของเยาวชนจะมีสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขอย่างไรนั้น ได้นำเสนอไว้ดังนี้

สาเหตุที่เยาวชนติดการพนันบอล

การติดการพนันฟุตบอลของเยาวชนมีสาเหตุหลักๆมาจาก

 1. ได้รับแบบอย่างที่ไม่ดีมาจากบุคคลในครอบครัวหรือผู้ปกครอง การที่ต้องมีชีวิตเกลือกกลั้วอยู่กับอบายมุขต่างๆ หากพ่อเป็นคนติดเหล้า แม่ติดการพนัน ลูกก็มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมติดเกมติดการพนันไปด้วย จากการที่ได้เห็นตัวอย่างจากพ่อและแม่ ลักษณะดังกล่าวจึงเป็นเหมือนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูก การที่เยาวชนต้องติดการพนันตามพ่อหรือแม่นั้นเป็นเหตุให้นำความวิบัติมาสู่ครอบครัว
 2. บุคคลในครอบครัว เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ไม่มีการแก้ปัญหา การติดการพนัน ติดเกม ติดสิ่งเสพติด ของเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือไม่สามารถที่จะฝึกอบรมเยาวชนให้รู้จักระเบียบวินัย มีความสามารถที่จะควบคุมและเอาชนะใจตนเองให้ได้ โดยที่ไม่ไปหลงผิด หรือเกลือกกลั้วอยู่กับอบายมุขต่างๆ ขาดความสม่ำเสมอและความอดทนในการแก้ปัญหาเรียกว่า ไม่มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยลูกแก้ปัญหา แสดงอาการไม่พอใจ โกรธที่ลูกติดการพนัน แต่ก็เหมือนไม่จะรู้ทำอย่างไร แล้วในที่สุดก็ปล่อยปละละเลยหรือปล่อยไปตามยถากรรม แต่หากไม่คิดจะจัดการกับปัญหาอย่างจริงจัง ปัญหาก็จะยังคงอยู่ สิ่งที่น่ากลัวคือพ่อแม่หลายรายกลัวว่าลูกจะต้องเสียใจ กลัวว่าถ้าขัดใจลูกแล้วจะทำให้ลูกเครียด จึงเป็นฝ่ายยอมเครียดเสียเอง บางทีก็มีอาการเครียดจนเป็นโรคซึมเศร้า หรือทนปัญหาไม่ได้ฆ่าตัวตายไปก็มี
 3. ปัญหาจากสังคม สิ่งแวดล้อมรอบตัวเยาวชนต่างๆ การมีแหล่งอบายมุขอยู่ใกล้บริเวณที่อยู่อาศัย หรือการได้รับข้อมูลข่าวสารที่กระตุ้นเร้าให้เกิดความสนใจอยากเล่นการพนัน ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆที่เอื้อต่อเล่นการพนัน มีการเล่นการพนันได้โดยสะดวก และความล้มเหลวในการแก้ปัญหาของหน่วยงานภาครัฐ

ผลกระทบจากการเล่นพนันฟุตบอลที่มีต่อเด็กและเยาวชน

 1. การพนันเป็นสาเหตุให้เยาวชนมีโอกาสที่จะเข้าสู่อบายมุขอื่นๆ คือ
  – ติดเหล้า ติดของมึนเมา
  – ติดยาเสพติด
  – นำไปสู่ความรุนแรง การใช้อาวุธ การทำร้ายผู้อื่น
  – การสูบบุหรี่
  – เป็นโรคซึมเศร้า และ มีโอกาสที่จะฆ่าตัวตายสูง
  – มีทักษะในการใช้ชีวิตลดน้อยลง
  – เป็นหนี้และก่ออาชญากรรม
 2. ผลกระทบที่มีต่อร่างกาย
  พฤติกรรมเด็กติดเกมส์และติดการพนัน ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทำให้ขาดการออกกำลังกาย และมีปัญหาทางร่างกายอื่นๆ ปวดหลัง ปวดคอ แสบตา ตาพร่ามัว ไม่มีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียน หงุดหงิดฉุนเฉียวง่าย
 3. ผลกระทบที่มีต่อสมอง
  พฤติกรรมติดการพนัน ถือได้ว่าเป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง ตามการกำหนดขององค์การอนามัยโลก เรียกว่าโรคติดพนัน โดยจะมีอาการคือ ต่อให้การเล่นพนันจะสร้างความทุกข์ให้ ก็ไม่สามาถที่จะหยุดเล่นได้ ยังคงคิดที่จะเล่นต่อไปอีก

น.พ.กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลมนารมย์ ได้เสนอแนวทางป้องกันเยาวชนติดพนันบอล ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 1. พ่อแม่ผู้ปกครองควรแสดงท่าทีอย่างจริงจัง ในการทำให้บุตรหลานเห็นโทษที่เกิดจากการเล่นการพนันฟุตบอล พยายามชี้ให้เห็นว่าเสียที่เกิดจากการเล่นการพนันจะนำความเดือดร้อนและปัญหามาสู่ครอบครัวอย่างไรบ้าง
 2. ผู้ปกครองควรแสดงออกด้วยวิธีการที่นุ่มนวล พยายามทำความเข้าใจกับบุตรหลานด้วยความอดทน ใจเย็น ร่วมกันแก้ปัญหากับบุตรหลานอย่างมีสติ
 3. เมื่อบุตรหลานมีปัญหาที่เกิดจากการเล่นพนัน และเป็นปัญญาที่ยากเกินแก้ ควรให้หน่วยงานภาครัฐที่ให้คำปรึกษาได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
 4. พยายามดึงบุตรหลานที่ติดการพนันมาทำกิจกรรมที่ช่วยสร้างความผูกพันในครอบครัว ให้คำชมเชยเมื่อบุตรหลานทำในสิ่งที่สร้างสรรค์
 5. คนในครอบครัวและสังคมต้องร่วมด้วยช่วยกันสร้างค่านิยมใหม่ให้เกิดขึ้น โดยประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่เยาวชน เช่น การยึดถือหลักความพอเพียง ไม่หวังรวยทางลัดจากการพนัน ถือหลักความขยันหมั่นเพียรนำมาซึ่งความสำเร็จ ค่านิยมการเล่นกีฬาเพื่อประโยชน์แก่สุขภาพ และความสุขที่ได้รับจากการเล่นกีฬา
 6. ผู้ติดการพนันต้องพยายามฝึกที่จะเอาชนะใจตนเองให้ได้อยู่เสมอและชื่นชมตัวเองทุกครั้งที่ทำได้
 7. หากทำทุกอย่างแล้วไม่ได้ผล ควรเข้าพบบุคลากรทางด้านสุขภาพจิตเพื่อขอคำปรึกษา
  การแก้ปัญหาการติดการพนันฟุตบอลของเยาวชน ให้ได้ผลนั้นจำต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เนื่องจากเยาวชนถือได้ว่าเป็นอนาคตของชาติ และหากต้องปล่อยให้อนาคตของชาติต้องประสบกับความหายนะนั้น คงเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างที่สุด

 • จิตแพทย์แนะ 7 วิธีป้องกัน หลีกเลี่ยงหายนะจากการพนันบอล. มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว. สืบค้นเมื่อ 7 เมษายน 2560 จาก www.familynetwork.or.th/node/15694
 • เด็กและเยาวชนจากการพนัน. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ 7 เมษายน 2560 จาก
  www.thainhf.org/icgp/autopagev4/files/5zL8zxVSun122456.pdf
 • สาเหตุของการพนัน. L3nr. สืบค้นเมื่อ 7 เมษายน 2560 จาก
  https://www.l3nr.org › หน้าแรก › นิจวดี แจ่มจันทร์

โทษของการเล่นพนันบอลออนไลน์

โทษของการแทงบอลออนไลน์มีคนเคยกล่าวว่า เมื่อความเห็นไม่ตรงกัน การพนันจึงเกิดขึ้น และคนเรานั้นก็มีธรรมชาติที่ชอบเอาชนะอยู่ในตัว เพราะชนะแล้วจะทำให้รู้สึกว่ามีความสุข  ดีใจ ภูมิใจ การทำนายทายผลร่วมกับคนที่มีความคิดต่างหรือเห็นต่างว่า ความคิดใครจะเป็นฝ่ายถูกนั้นจึงเป็นที่มาของการพนันนับจากอดีตจวบจนปัจจุบัน

การพนันฟุตบอลทั้งออนไลน์ หรือตามโต๊ะบอลธรรมดาก็เป็นการพนันอีกประเภทหนึ่ง ที่นอกเหนือไปจากการเล่นไพ่ เล่นหวย แข่งม้า พนันไก่ชน ฯลฯ เป็นการพนันที่คนไทยนิยมเล่นกันมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งก็ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ทั้งปัญหาทางสังคมและปัญหาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งโทษที่เกิดจากพนัน ไม่ว่าจะเป็นโทษอันเป็นผลที่เกิดจากการการติดการพนัน และโทษทางอาญา


โทษของการแทงบอลออนไลน์


เมื่อเป็นฝ่ายชนะ ได้เงินจากกการเล่นพนัน  เห็นว่าเล่นแล้วได้เงิน และได้มาง่ายๆ จึงอยากเล่นอีก หากแพ้พนันเป็นฝ่ายเสียเงินก็ย่อมอยากได้เงินคืน อาจทุ่มเงินกับการพนันมากขึ้น และเมื่อหมกมุ่นอยู่กับการพนันมากขึ้น ก็จะใช้เวลากับมันมากขึ้น  ต้องเอาเวลาทำงานมานั่งอ่านข้อมูลวิเคราะห์ผลบอล ทำให้เจ้านายตำหนิติเตียน ประสิทธิภาพในการทำงานด้อยลงเพราะต้องมาเครียดกับเรื่องหนี้สินจากการแพ้พนันบอล และหากงานที่รับผิดชอบอยู่มีผลกระทบกับเพื่อนร่วมงานก็อาจถูกติฉินนินทาหรืออาจเกิดการทะเลาะกันได้ เมื่อเป็นหนี้จากการพนันมากขึ้น ก็ต้องเล่นให้เล่นให้หนักขึ้น อาจต้องไปกู้ยืมเงินมาเล่น ถูกเจ้าหนี้ตามทวง ต้องขายทรัพย์สินที่มี หรืออาจต้องก่ออาชญากรรมเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ สร้างปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับคนในครอบครัว เหล่านี้ล้วนโทษอันเป็นผลที่เกิดจากการการติดการพนันทั้งสิ้น หลายคนก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดหรือต้องจบชีวิตไปเลยก็มี

โทษของการแทงบอลออนไลน์


สาเหตุของการติดพนันบอล


สาเหตุของการติดพนันบอลนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ เช่น

 • 1.เล่นเพราะความสนุก การได้ลุ้นทีมที่ตนเชียร์ให้เอาชนะคู่ต่อสู้ เรียกได้ว่าเป็นความสนุกของการดูกีฬาฟุตบอล และหากทีมที่ตนเชียร์เป็นฝ่ายชนะ ก็ทำให้เกิดการหลั่งของสารสื่อประสาทที่ชื่อโดพามีน ทำให้เกิดความรู้สึกพอใจ มีความสุข หากวางเดิมพันในเกมส์การแข่งขัน จะทำให้ผู้ร่วมเดิมพันมีความรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้น เพราะรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลแพ้ชนะ
 • 2.เล่นเพราะหนีปัญหา บางรายก็เล่นพนันฟุตบอล เพราะต้องการหนีจากปัญหาที่ตนต้องเผชิญ และคิดว่าความสนุกจากการเล่นพนันเป็นทางออกที่จะหลุดพ้นจากปัญหาไปได้ชั่วคราว ทำให้อารมณ์ดีขึ้น
 • 3.ความต้องการรายได้ เนื่องจากรายได้จากการพนันฟุตบอล เป็นรายได้ที่ได้มาง่ายๆ จึงทำให้บางคนต้องการเงินมาใช้จ่ายแบบง่ายๆไม่ต้องทำงานหนัก หรือต้องใช้เวลามากนัก ยอมเสี่ยงที่จะวางเดิมพันในการพนัน เพราะหากตนทายถูกก็จะได้เงินมาใช้จ่ายโดยไม่ต้องออกแรง
 • 4.อิทธิพลของสื่อ สื่อต่างๆที่เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอล เช่น เช่น ฟุตบอลโลก ฟุตบอลยูโร ฟุตบอลลีกต่างๆ ที่นอกจากจะช่วยสร้างกระแสให้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลให้ได้รับความสนใจแล้ว ก็มักจะมีการวิเคราะห์ผลการแข่งขัน ทำนายผลของการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้ติดตามการแข่งขัน ทำให้รู้สึกอยากจะเล่นพนันขึ้น
 • 5.อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม เช่น ร้านอาหาร บาร์เบียร์ สถานบันเทิงต่างๆ ที่มักจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล
 • 6.อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน การคบเพื่อนที่ชอบดูฟุตบอลเหมือนกัน ก็อาจมีการชักชวนกันเล่นเพื่อความสนุก
 • 7.พันธุกรรม มีงานวิจัยพบ การติดการพนันสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วย

ลักษณะของผู้ติดพนัน


นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวถึงลักษณะอาการของผู้ที่เข้าข่ายเป็นโรคติดพนัน ไว้ดังนี้

 1. มีพฤติกรรมหมกมุ่นในเรื่องการพนันอยู่เสมอ
 2. มีความถี่ในการเล่นพนันเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มจำนวนเงินที่ใช้เล่นพนันสูงขึ้นเรื่อยๆ
 3. มีความพยายามที่จะหยุด ลด ละ เลิกเล่นพนัน อยู่หลายครั้ง แต่ทำไม่ได้
 4. หนีปัญหาโดยการเล่นพนัน
 5. หากเสียพนันจนเป็นหนี้ ก็จะหาวิธีใช้หนี้โดยการเล่นพนันเพิ่มขึ้น
 6. มักพูดโกหก ปกปิด คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือเจ้านาย
 7. เสี่ยงทำเรื่องผิดกฎหมาย เพื่อนำเงินมาใช้เล่นพนัน
 8. มีสัมพันธภาพที่ไม่ดีกับเพื่อนและครอบครัว
 9. ขอกู้ยืมเงินผู้อื่นเพื่อเอาไปจ่ายหนี้พนัน

แทงกีฬาออนไลน์

การป้องกันไม่ให้เป็นโรคติดการพนัน ฟุตบอลมีดังต่อไปนี้

 1. ดูฟุตบอลด้วยความรู้สึกว่ากีฬาก็คือกีฬา เป็นเกมส์การแข่งขันที่ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานและ และควรเปลี่ยนจากความสุขจากการเล่นพนันฟุตบอลมาเป็นลงเล่นกีฬาฟุตบอลจริงๆ นอกจากจะได้ความสนุกสนานเพลิดกับการเล่นกีฬาแล้วยังทำให้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วย
 2. อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่พาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเกิดการยั่วยุให้อยากเล่นพนันฟุตบอล ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกับผู้ที่เล่นการพนันฟุตบอล
 3. ไม่ทดลองเล่นการพนัน แม้เพียงแค่ครั้งสองครั้งก็มีโอกาสติดได้
 4. หลีกเลี่ยงการรับฟังข้อมูลข่าวสารที่อาจเกิดการยั่วยุให้รู้สึกอยากจะเล่นการพนันฟุตบอล

การพนันในสังคมไทย. ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน. สืบค้นเมื่อ 7 เมษายน 2560 จาก

www.gamblingstudy-th.org/…/จับประเด็น-การพนันในสังคมไทย

โรคติดการพนัน :: การแทงบอลทำเกิดให้ผลตามมาถ้าคุมตัวเองไม่ได้. 2ded.com. สืบค้นเมื่อ 7 เมษายน 2560 จาก

articles.2ded.com/knowledge2.php

ปัญหาสุขภาพจิตจากการติดการพนันฟุตบอล. HISO – เรื่องเล่าข่าวเด่น. สืบค้นเมื่อ 7 เมษายน 2560 จาก

www.hiso.or.th/hiso5/healthy/news3_3.php?m=4